KNJIGOVOĐA

Friday, 11 November 2016 00:00
Print PDF

BIMAL Trading d.o.o. predstavlja glavnu operativnu trading kompaniju u okviru Divizije jestiva ulja, uljarice i žitarice kompanije STUDEN & CO Holding sa sedištem u Beogradu.

Read more...
 

ASISTENT U SEKTORU KORPORATIVNIH KOMUNIKACIJA

Tuesday, 06 September 2016 00:00
Print PDF

BIMAL d.d. za proizvodnju ulja Brčko je jedini proizvođač jestivog ulja u Bosni i Hercegovini i jedan od vodećih regionalnih proizvođača jestivih ulja.

Read more...
 

ASISTENT LOGISTIKE

Thursday, 21 July 2016 00:00
Print PDF

BIMAL d.d. za proizvodnju ulja Brčko je jedini proizvođač jestivog ulja u Bosni i Hercegovini i jedan od vodećih regionalnih proizvođača jestivih ulja.

Read more...
 

REFERENT ZA KOMERCIJALNE POSLOVE

Wednesday, 25 May 2016 00:00
Print PDF

BIMAL Trading d.o.o. predstavlja glavnu operativnu trading kompaniju u okviru Divizije jestiva ulja, uljarice i žitarice kompanije STUDEN & CO Holding sa sjedištem u Beogradu.

Read more...
 


Page 1 of 3