Istorijat

Ispis PDF

 Jedina fabrika ulja u Bosni i Hercegovini BIMAL projektovana je na otoku Visu daleke 1943. godine, a njena izgradnja započeta je 1947. godine kao fabrika za preradu soje.

BIMAL je pušten u rad 1951. godine i sve do 1992. godine na tržište bivše Jugoslavije plasirao je proizvode dobijene iz sjemena suncokreta, soje i uljane repice.

Usljed ratnih dejstava i u teškom poslijeratnom periodu BIMAL je prestao sa radom i tek 2002. godine postaje prvo privatizovano preduzeće u Brčko distriktu.

Austrijska firma Seed Oil Holdings GmbH sa sjedištem u Beču, koja je objedinila poslovne interese vodećeg proizvodjača ulja i masti u Austriji i internacionalne grupe specijalizovane u tradingu i distribuciji u jugoistočnoj Evropi, odlučila je prihvatiti izazov da BIMAL kompletno modernizuje i ponovo pusti u rad. Novi vlasnik sa sobom je donio iskustvo koje traje više decenija u vođenju modernog proizvodnog preduzeća za proizvodnju ulja i masti kao i dugogodišnje iskustvo u međunarodnoj trgovini i distribuciji roba.

Nakon više od godinu dana izgradnje i rekonstrukcije kao i značajnog ulaganja finansijskih sredstava, preduzeće je u jesen 2003. godine počelo sa proizvodnjom. Danas se BIMAL može svrstati u preduzeća internacionalnog formata, koje je opremljeno najmodernijom tehnologijom za proizvodnju jestivih ulja visokog kvaliteta. Postrojenja sa automatskim upravljanjem vodećih zapadnoevropskih dobavljača potpuno su osavremenila proizvodnu tehniku.

BIMAL se danas svrstava u elitu proizvođača jestivog ulja u regionu i sa svojim proizvodima od suncokretovog, sojinog i sjemena uljane repice sigurno osvaja tržište.