Pomjeranjem po mapi moguće je pronaći put do lokacije naših fabrika. Ukljućivanjem satelitskog prikaza može se vidjeti detaljan prikaz naše lokacije.